Norra Yngerns Samfällighetsförening

Projekt

Del1

Inga projekt för tillfället


Del2

Dikesgrävning/dikesskärning är inplanerad att genomföras under säsongen.


Del3

Under säsongen kommer potthålslagningen att fortsätta för att sedan kunna lägga på mer grus och även sladda vägen.

För säsongen 2019 är det tänkt att dikesgrävningen/dikesskärningen fortsätter på den här delen.Tillbaka till startsidan för Norra Yngern.